top of page

Opdrachtgever: gemeente Arnhem, Rabobank, Volkshuisvesting en Rozet

Jouw Arnhem Werkt

Het vraagstuk

Gemeente Arnhem, Rabobank, Volkshuisvesting Arnhem en Rozet slaan de handen ineen en staan voor een gezamenlijk doel: meer diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Wat betekent dit concreet? Dat Arnhemse organisaties een afspiegeling zijn van de stad. Een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen gelijke kansen heeft om zich te ontwikkelen. Aan ons de taak om hiervoor een campagne te ontwikkelen gericht op Arnhemse jongeren.

3.jpg

Onze aanpak

Hoe creëerden wij de basis voor deze campagne? Diversiteit en inclusie bereik je niet met één campagne, daarom hebben we als doel gesteld dat de campagne een contactmoment moet faciliteren tussen de doelgroep en de organisaties zodat de doelgroep kennis kan maken met de aangesloten organisaties. Wij deden gericht onderzoek naar de dieperliggende overtuigingen en motivaties van de doelgroep. Waarom vertonen ze het gewenste gedrag (contact opnemen) wel, of juist niet? Waar zit de weerstand?

Het concept

Ontwerp zonder titel-22.png

De wetenschappelijke inzichten en onderzoeksresultaten vertaalden we naar een concrete communicatiestrategie en campagne. Zo ontwikkelden we de merknaam  “Jouw Arnhem Werkt” waar alle organisaties onder vallen, met als pay-off “Talent is onze enige voorwaarde”. In alle communicatiemiddelen spelen wij met communicatie in op de belangrijkste overtuigingen van de doelgroep. Ter illustratie: we ontwikkelden 3 posters die ieder inspelen op een andere overtuiging. De posters en een grote social mediacampagne hebben deze boodschap verspreid. Om het contactmoment te faciliteren tussen Arnhemse jongeren en de organisaties, hebben we een online platform (www.jouwarnhemwerkt.nl) ontwikkeld waarop de doelgroep een koffiemomentje kon inplannen met een van de aangesloten organisaties. 

Het resultaat

De campagne heeft voor een grote bekendheid onder de doelgroep gezorgd. Ook hebben ruim 100 Arnhemse jongeren een koffiemomentje ingepland bij de aangesloten organisaties. Daarnaast hebben andere Arnhemse organisaties interesse getoond om zich aan te sluiten bij Jouw Arnhem Werkt. Kortom: de campagne was een succesvolle aftrap van de diversiteitsreis waarin deze organisaties zich bevinden. Momenteel zijn we bezig met het vervolg hiervan.

IMG_8213.jpg
bottom of page